Công văn

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
4237/BVHTTDL-VHCS 20/10/2016 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Công văn Về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017