THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN QUẢN LÝ DI TÍCH NGHỆ AN

09:09 31/08/2017

Địa chỉ: Số 06 Đại lộ Lê Nin, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: (038) 3.580.064, Fax: (038) 3.580.064

HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐI TỚI CƠ QUAN