Di tích trực thuộc ban quan lý

Các đại biểu tham dự buổi lễ đã dâng hoa, dâng hương trước anh linh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; bày tỏ lòng thành kính trước công lao, sự hy sinh của đồng chí với sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc.

Sáng 1/6 ngày quốc tế thiếu nhi, đoàn sở kế hoạch - đầu tư đã tổ chức cho con em cán bộ có chuyến tham, quan trải nghiệm về với các địa chỉ đỏ.