Di tích trực thuộc ban quan lý

Sáng 1/6 ngày quốc tế thiếu nhi, đoàn sở kế hoạch - đầu tư đã tổ chức cho con em cán bộ có chuyến tham, quan trải nghiệm về với các địa chỉ đỏ.

Hành trình tham quan học tập địa chỉ đỏ của trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Quế Phong tại khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Hồng Phong.