Thông tư

Loại văn bản Thông tư
Số / Ký hiệu 15/2019/TT-BVHTTDL
Trích yếu THÔNG TƯ Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
Ngày ban hành 2019-12-31
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Ngọc Thiện
Chức vụ BỘ TRƯỞNG
Cơ quan ban hành BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Đính kèm