Thông tư

Loại văn bản Thông tư
Số / Ký hiệu 32/2009/QH12
Trích yếu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Di sản văn hóa
Ngày ban hành 2010-01-01
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Chức vụ Chủ tịch quốc hội
Cơ quan ban hành
Đính kèm