Thông tư

Loại văn bản Thông tư
Số / Ký hiệu 06/CT-TTg
Trích yếu Chỉ thị V/v chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm
Ngày ban hành 2017-02-20
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ Thủ tướng chính phủ
Cơ quan ban hành Văn phòng chính phủ
Đính kèm