Di tích lịch sử quốc gia Mộ và Đền thờ Lê Đức Tuy

Di tích lịch sử quốc gia Mộ và Đền thờ ngài Lê Đức Tuy như một bức tranh thơ mộng, vừa uy nghiêm, cổ kích, vừa nhiều màu sắc của cây, hoa, lá và cờ đỏ sao vàng. Đền thờ được xây dựng vào đầu thế kỷ XVI để thờ vị quan...