TIN TỨC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

Nghệ An tổ chức 20 lễ hội trong mùa Xuân Tân Sửu 2021

Theo kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao, năm 2021, toàn tỉnh có 29 lễ hội, trong đó 20 lễ hội được tổ chức vào mùa Xuân, các lễ hội còn lại được tiến hành từ tháng 4 - tháng 10 Âm lịch.

15:40 12/01/2021

TIN TỨC DI TÍCH BAN TRỰC TIẾP QUẢN LÝ

TƯỢNG CỤ PHAN Ở HUẾ

Năm 1973, khi phong trào đấu tranh của thanh niên, học sinh, sinh viên ở các đô thị miền nam bị đàn áp mạnh, một nhóm trí thức, văn nghệ sĩ ở Huế đã tìm cách cổ vũ tinh thần yêu nước, phong trào tranh đấu chống chính quyền Sài Gòn bằng cách dựng tượng các nhà chí sĩ yêu nước.

16:21 14/12/2022

BẢN ĐỒ DI TÍCH

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH

VIDEO TUYÊN TRUYỀN