Thông báo kế hoạch tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023

08:16 01/02/2023

Ngày 20/12/2022, Sở Văn hóa Thể thao Nghệ An đã có thông báo số 4069 về kế hoạch tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023. Theo đó, trên địa bàn tỉnh sẽ có 29 lễ hội được tổ chức, gồm 20 lễ hội diễn ra vào mùa xuân (từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch), còn lại diễn ra các thời điểm khác trong năm (từ tháng 4 đến tháng 10 âm lịch).

Lễ hội đền Cờn, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng MaiDI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH

VIDEO TUYÊN TRUYỀN