Nghệ An tổ chức 20 lễ hội trong mùa Xuân Tân Sửu 2021

15:40 12/01/2021

Theo kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao, năm 2021, toàn tỉnh có 29 lễ hội, trong đó 20 lễ hội được tổ chức vào mùa Xuân, các lễ hội còn lại được tiến hành từ tháng 4 - tháng 10 Âm lịch.

Sở Văn hóa và Thể thao vừa ban hành lịch tổ chức lễ hội năm 2021. Theo đó, trong năm sẽ có 29 lễ hội được tổ chức, gồm 20 lễ hội diễn ra vào mùa Xuân (tháng 1-3 Âm lịch), còn lại diễn ra vào các thời điểm khác trong năm (từ tháng 4-10 Âm lịch).

Lễ hội Pẩn Pang - Nang Ny (xã Châu Cường - Quỳ Hợp) là lễ hội mở màn của năm 2021, được tổ chức vào ngày 16 và 17/2 (tức ngày 5 và 6/1 Âm lịch); kết thúc là Lễ hội Đền Ông Hoàng Mười (xã Hưng Thịnh - Hưng Nguyên) diễn ra vào ngày 13 và 14/11 (tức ngày 9 và 10/10 Âm lịch).

Lễ hội Đền Cuông (Diễn Châu). Ảnh: Sách Nguyễn

Trước đó, UBND tỉnh đã có công văn số 9024 về việc tăng cường quản lý và tổ chức lễ hội năm 2021. Nội dung công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân và du khách thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức lễ hội.

Lễ rước tại Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào (Tương Dương). Ảnh: Sách Nguyễn

Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc, bản sắc của lễ hội nhằm tôn vinh các giá trị và ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống. Không để tổ chức các hoạt động biến tướng và mang tính mê tín dị đoan như dâng sao giải hạn, vận động nhân dân hạn chế đốt vàng mã, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chấp hành nghiêm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Hội đua thuyền tại Lễ hội Đền Cờn (thị xã Hoàng Mai). Ảnh: Sách Nguyễn

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình dịch bệnh, kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân và du khách…

Chi tiết lễ hội năm 2021 ở Nghệ An:

TT

LỄ HỘI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

1

Pẩn Pang - Nang Ny

16-17/2 (tức 5- 6/1 ÂL)

Xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp

2

Đền Vua Mai

24-26/2 (tức 13-15/1 ÂL)

Thị trấn và xã Vân Diên, huyện Nam Đàn

3

Đền Vạn Lộc

25-27/2 (tức 14-16/1 ÂL)

Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò

4

Đền Cả

25-27/2 (tức 14-16/1 ÂL)

Xã Hoa Thành, huyện Yên Thành

5

Đền Cờn

02-04/3 (tức 19-21/1 ÂL)

Xã Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai

6

Đền Quả Sơn

02-03/3 (tức 19-20/1 ÂL)

Xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương

7

Đền Vạn - Cửa Rào

03-05/3 (tức 20-22/1 ÂL )

Xã Xá Lượng, huyện Tương Dương

8

Hang Bua

03-05/3 (tức 20 -22/1 ÂL)

Xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu

9

Pu Nhạ Thầu

07-08/3 (tức 24-25/1 ÂL )

Xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn

10

Đền thờ Nguyễn Xí

12-13/3 (tức 29/1 -1/2 ÂL)

Xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc

11

Đền Đức Hoàng

12-13/3 (tức 29/1 và 1/2 ÂL)

Xã Phúc Thành, huyện Yên Thành

12

Đền Thanh Liệt

18/3 (tức 6/2 ÂL)

Xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên

13

Đền Bạch Mã

20-22/3 (tức 8-10/2 ÂL)

Xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương

14

Đền Choọng

23-24/3 (tức 11-12/02 ÂL)

Xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp

15

Đền Cuông

26-27/3 (tức 14-15/2 ÂL)

Xã Diễn An, huyện Diễn Châu

16

Đền Chín Gian

26-28/3 (tức 14 -16/2 ÂL)

Xã Châu Kim, huyện Quế Phong

17

Đền Chùa Rú Gám

26-28/3 (tức 14-16/2 ÂL)

Xã Xuân Thành, huyện Yên Thành

18

Đền Cửa

13-14/4 (tức 02-04/3 ÂL)

Xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc

19

Môn Sơn - Lục Dạ

14-15/4/2021

Xã Môn Sơn, huyện Con Cuông

20

Làng Vạc

20-22/4(tức 9-11/3 ÂL)

Xã Nghĩa Hòa, TX Thái Hòa

21

Du lịch Cửa Lò

30/4-1/5/2021

Thị xã Cửa Lò

22

Lễ hội Làng Sen

17-19/5/2021

Thành phố Vinh + các huyện

23

Đền Tam Tòa

23-24/7 (tức 14-15/6 ÂL)

Xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc

24

Phúc Lục Ngoạt

23-25/7(tức 14-16/6 ÂL)

Phường Nghi Thủy, TX Cửa Lò

25

Uống nước nhớ nguồn

26-27/7/2021

Huyện Anh Sơn

26

Đền Quang Trung

05/9 (tức 29/7 ÂL)

Phường Trung Đô,  Thành phố Vinh

27

Lễ hội Bươn Xao

25-26/9 (tức 19-20/8 ÂL)

Bản Kẻ Ỏn, xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ

28

Đền Hồng Sơn

26/9 (tức 20/8 ÂL)

Phường Hồng Sơn, thành phố Vinh

29

Đền Hoàng Mười

13-14/11 (tức 9-10/10 ÂL)

Xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên

Công Kiên  DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

  DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

   

  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH

  VIDEO TUYÊN TRUYỀN