Quyết định

Loại văn bản Quyết định
Số / Ký hiệu 19/2020/QĐ-UBND
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Ngày ban hành 2020-07-31
Ngày hết hạn
Người ký Bùi Đình Long
Chức vụ PHÓ CHỦ TỊCH
Cơ quan ban hành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Đính kèm