Cơ cấu tổ chức bộ máy Ban quản lý Di tích Nghệ An

11:11 06/09/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức  bộ máy của Ban quản lý Di tích tỉnh Nghệ An được ban hành kèm theo Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Nghệ An.

1. Lãnh đạo Ban gồm: 01 Trưởng ban và 02 Phó Trưởng ban.

+ Trưởng ban: Là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban.

+ 01 Phó Trưởng ban: Phụ trách công tác chuyên môn tu bổ tôn tạo di tích và những công việc được Trưởng ban phân công hoặc khi được Trưởng ban ủy quyền.

+ 01 Phó Trưởng ban: Phụ trách công tác chuyên môn phát huy giá trị di tích và những công việc được Trưởng ban phân công hoặc khi được Trưởng ban ủy quyền.

TT

Họ và tên

Chức vụ cơ quan

Số điện thoại cơ quan

Địa chỉ email

1

Trần Thị Kim Phượng

Trưởng ban

02383580.352

kimphuongdtnghean@gmail.com

2

Phạm Công Vinh

Phó Trưởng ban

02383569.584

congvinhdtnghean@gmail.com

3

Hoàng Thị Khánh

Phó Trưởng ban

02383580.065

khanhhoang@gmail.com

2. Cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn:
- Phòng Phát huy giá trị di tích:

Bà Nguyễn Thị Lương, Trưởng phòng - Điện thoại di động: 097556856.

Bà Nguyễn Thị Hưng - Phó Trưởng phòng - Điện thoại di động: 0378411880
- Phòng Tu bổ, tôn tạo di tích:

Bà Trương Thị Thư, Trưởng phòng - Điện thoại di động: 0947498619.

Bà Võ Thị Kim Dung- Phó Trưởng phòng - Điện thoại di động: 0915763699

- Phòng Hành chính tổng hợp

Bà Lương Thùy Vân - Phó Trưởng phòng - Điện thoại di động: 0906595338
3. Các di tích trực thuộc Ban quản lý:
- Khu di tích Quốc gia Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên​
- Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, phường Quang Trung, thành phố Vinh.
- Di tích quốc gia Đặc biệt Khu lưu niệm Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn.  DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

  DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

   

  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH

  VIDEO TUYÊN TRUYỀN