Cơ cấu tổ chức bộ máy Ban quản lý Di tích Nghệ An

11:11 06/09/2017

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Di tích tỉnh Nghệ An được ban hành kèm theo Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Nghệ An.


1. Lãnh đạo Ban:

+ Trưởng ban: là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa &Thể thao, UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của ban.

+ 01 Phó trưởng ban: phụ trách công tác chuyên môn tu bổ tôn tạo di tích và những công việc được Trưởng ban phân công hoặc khi được Trưởng ban ủy quyền.

+ 01 Phó trưởng ban: phụ trách công tác chuyên môn phát huy giá trị di tích và những công việc được Trưởng ban phân công hoặc khi được Trưởng ban ủy quyền.

TT

Họ và tên

Chức vụ cơ quan

Số điện thoại cơ quan

Địa chỉ email

1

Trần Thị Kim Phượng

Quyền Trưởng ban

3580.352

2

Phạm Công Vinh

Phó trưởng ban

3569.584

3

Hoàng Thị Khánh

Phó trưởng ban

3580.065

khanhhoang@gmail.com

2. Cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn:
+ Phòng phát huy giá trị di tích;
+ Phòng Tu bổ tôn tạo di tích;
+ Phòng hành chính tổng hợp.


3. Các di tích trực thuộc Ban quản lý:
+ Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên.
+ Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, phường Quang Trung, thành phố Vinh.
+ Khu lưu niệm quốc gia đặc biêt Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn.DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH

VIDEO TUYÊN TRUYỀN