BỨC ĐIỆN ĐỒNG CHÍ LÊ HỒNG PHONG GỬI VỀ CHO ANH TRAI LÊ HUY SOẠN VÀO NGÀY 5 THÁNG 8 NĂM 1942.

08:38 29/12/2023

ĐIỆN GỬI ANH TRAI LÊ VĂN SOẠN*

Ngày 5 tháng 8 năm 1942

Tôi không mạnh khỏe, có đau ốm, cho tôi biết rõ tin nhà. Xin anh em bà con miễn trách, đã hơn năm nay tôi không viết thư, chắc rằng anh chị Hương và ông bà con cháu đều mạnh, con cháu lớn rồi nên gả đi cho có đôi.
Ký tên
LÊ HỒNG PHONG* Bức điện được gửi từ bưu điện Nhà tù Côn Đảo về nhà anh trai Lê Văn Soạn (tức Hương Choắt). Đây là bút tích cuối cùng của đồng chí Lê Hồng Phong trước khi hy sinh.
Lưu tại Kho lưu trữ Trung ương Đảng.

Tài liệu tham khảo : Một số tác phẩm Lê Hồng Phong, nhà xuất bản chính trị Quốc gia, năm 2007  DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

  DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

   

  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH

  VIDEO TUYÊN TRUYỀN