Công tác kiểm kê văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện Nam Đàn

05:42 26/05/2020

Thực hiện Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh về kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-2020; Công văn số 379/SVHTT- QLDSVH ngày 26/2/2020 của Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An về việc phối hợp kiểm kê khoa học di sản văn hóa phi vật thể năm 2020; Kế hoạch 72/KH – BQLDT ngày 24/3/2020 của Ban quản lý Di tích Nghệ An về việc kiểm kê khoa học di sản văn hóa phi vật thể tại 11 huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020.

Sáng nay, ngày 25/5/2020 tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Nam Đàn, diễn ra cuộc họp triển khai công tác kiểm kê văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện. Về phía Ban quản lý Di tích Nghệ An có đồng chí Hoàng Thị Khánh – Phó trưởng Ban quản lý Di tích Nghệ An cùng các thành viên của đoàn. Đại diện lãnh đạo huyện Nam Đàn có đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện …. cùng lãnh đạo phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông huyện.

Công tác triển khai kiểm kê khoa học di sản văn hóa phi vật thể được tiến hành tại 19 xã, thị trấn của huyện Nam Đàn với 7 loại hình di sản văn hóa phi vật thể theo Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đoàn kiểm kê sẽ khảo sát điền dã, phỏng vấn, ghi chép, ghi âm, chụp ảnh, quay phim để thu thập thông tin và tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể.

Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả kiểm kê sơ bộ và thông báo với cộng đồng địa phương. Lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể để quản lý, nghiên cứu lựa chọn di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu để lập hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nguyễn Hưng  DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

  DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

   

  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH

  VIDEO TUYÊN TRUYỀN