Hội nghị cán bộ viên chức năm 2020

08:53 16/01/2020

Sáng ngày 16/01/2020, Ban quản lý Di tích tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2020. Trong năm 2019 Ban quản lý Di tích đã đạt nhiều thành tích về công phát phát huy giá trị di tích, tu bổ tôn tạo di tích như: đã làm tốt công tác tổ chức đón bằng xếp hạng cho 20 di tích; Hướng dẫn công tác tổ chức cho 23 lễ hội truyền thống; lập hồ sơ xếp hạng 12 di tích và 02 di tích cấp quốc gia; tham gia công tác rà soát phục hồi di sản Hán Nôm huyện Hưng Nguyên; làm 24 biển chỉ dẫn di tích và 02 bia dẫn tích; tổ chức tốt các hoạt động tại 03 di tích do đơn vị trực tiếp quản lý; hoàn thành tu bổ, tôn tạo cho 9/9 di tích; phòng chống mối cho 6/6 di tích; đều chỉnh khoanh vùng bảo vệ cho 4 cho di tích; cấp bình phòng cháy chữa cháy 188 bình cho 81 di tích; cắm mốc ranh giới khoanh vùng bảo vệ 11/11 di tích.v.v.

Kết quả xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 của Ban: 29/29 cán bộ, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 06 cán bộ, viên chức và người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cũng tại Hội nghị CBVC đã đề ra những nhiệm vụ trong năm 2020, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã được nghe các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Phó giám đốc Sở VH - TT Nghệ An; đồng chí đã đánh giá cao các hoạt động đơn vị đã thực hiện trong năm 2019, đồng thời đề nghị trong năm 2020 đơn vị cần đoàn kết, quyết tâm để thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác kiểm kê văn hóa phi vật thể, công tác tu bổ tôn tạo di tích...

Một số hình ảnh khác tại hội nghị:

Thúy Liên  DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

  DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

   

  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH

  VIDEO TUYÊN TRUYỀN