Hội nghị thông qua hồ sơ di tích Lịch sử nhà thờ đại tôn họ Nguyễn Trọng làng Nguyên Thọ, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương.

15:55 18/09/2020

Thực hiện kế hoạch năm 2020 của UBND huyện Đô Lương về về xếp hạng di tích lịch sử. Sáng ngày 18/9/2020 tại hội trường UBND xã Minh Sơn long trọng tổ chức hội nghị thông qua hồ sơ di tích Lịch sử nhà thờ đại tôn họ Nguyễn Trọng làng Nguyên Thọ, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương.

Tham dự hội nghị gồm các thành phần: Ban quản lý Di tích tỉnh có bà Hoàng Thị Khánh – phó trưởng ban cùng các thành viên đi trong đoàn; UBND huyện Đô Lương có bà Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND cùng các ban ngành cấp huyện; Đại diện lãnh đạo, các ban ngành cấp xã cùng đông đảo con cháu dòng họ đại tôn họ Nguyễn Trọng.

Bà Hoàng Thị Khánh - Phó trưởng ban, Ban quản lý Di tích phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dòng họ Nguyễn Trọng có nguồn gốc từ Thanh Hóa về làng Lễ Nghĩa sinh cơ lập nghiệp tính đến nay đã được 15 đời lập thành 7 chi. Đây là một dòng họ có truyền thống khoa bảng và hiếu học, trong chế độ phong kiến có 2 người là Nguyễn Trọng Tựu và Nguyễn Trọng Vĩnh được thăng Tri phủ kiêm Giáo thụ phụ trách việc học). Bên cạnh đó dòng họ Nguyễn Trọng cũng là một dòng họ yêu nước và cách mạng. Đặc biệt trong phong trào 1930 – 1931 dòng họ có 4 lão thành cách mạng, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ dòng họ Nguyễn Trọng có 14 liệt sỹ, làm dày thêm truyền thống vẻ vang của họ tộc và địa phương.

Bà Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND phát biểu tại hội nghị

Tại di tích hiện nay còn bảo lưu được nhiều kỳ lễ đặc sắc trong đó có lễ tảo mộ, lễ cúng rằm tháng giêng và lễ mừng thọ cho người sống đã trở thành nét đặc sắc của dòng họ được truyền từ đời này sang đời khác. Bên cạnh đó di tích còn lưu giữ được nhiều tại liệu chữ Hán, đại tự câu đối cổ.

Việc thông qua địa phương di tích nhà thờ đại tôn họ Nguyễn Trọng, làng Nguyên Thọ để trình các cấp xét duyệt là di tích Lịch sử cấp tỉnh là việc làm cần thiết nhằm bảo lưu, phát huy những giá trị tốt đẹp đang được trao truyền tại di tích.

Trần Thị Thơ  DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

  DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

   

  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH

  VIDEO TUYÊN TRUYỀN