Hội thảo khoa học bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế di sản tỉnh Nghệ An

11:03 08/05/2019

Hôm nay, ngày 08/5/2019, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế di sản tỉnh Nghệ An tại khách sạn Sài Gòn - Kim Liên.

Hội thảo nhằm mục tiêu đánh giá đúng giá trị, tiềm năngg của hệ thống di sản văn hóa tỉnh Nghệ An; làm rõ những vấn đề xung quanh mối quan hệ giữa việc bảo tồn và phát triển di sản văn hóa tỉnh Nghệ An. Qua hội thảo đề xuất các giải pháp phù hợp để khai thác, phát huy các di sản ấy để hiện thực hóa nguồn tài nguyên bất tận cho phát triển du lịch, tạo một động lực mới cho phát triển văn hóa, xã hội và các ngành kinh tế khác.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

Nguyễn Thị Lương - TP PHGTDT  DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

  DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

   

  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH

  VIDEO TUYÊN TRUYỀN