Họp duyệt HĐKH tỉnh đợt 3, năm 2018

14:47 17/12/2018

Chiều ngày 17/12/2018 tại UBND tỉnh Nghệ An, đã diễn ra cuộc họp HĐKH tỉnh đợt 3 năm 2018, do đồng chí Lê Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch hội đồng chủ trì cuộc họp, cùng các thành viên HĐKH tỉnh.

Tại cuộc họp này các thành viên hội đồng khoa học tỉnh đã có nhiều ý kiến góp ý để hoàn chỉnh nội dung các hồ sơ.​ Kết quả bỏ phiếu xếp hạng 06 hồ sơ cụ thể như sau:

1. Hồ sơ di tích Nhà thờ họ Trần và mộ giáp quản ca trù Trần Đức Lương, xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu,  14/14 phiếu, đạt tỷ lệ 100%;

2. Hồ sơ di tích Nhà thánh Hoành Sơn, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, 14/14 phiếu , đạt tỷ lệ 100%;

3. Hồ sơ di tích Nhà thờ họ Võ Khắc, xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, 14/14 phiếu , đạt tỷ lệ 100%;

4. Hồ sơ di tích Nhà thờ họ Chế, phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, 14/14 phiếu , đạt tỷ lệ 100%;

5. Hồ sơ di tích đền Trương Hán, xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn, 13/14 phiếu , đạt tỷ lệ 93%

6. Hồ sơ di tích Nhà thờ họ Nguyễn Văn, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, 14/14 phiếu , đạt tỷ lệ 100%

Như vậy, tại cuộc họp xếp hạng hồ sơ khoa học di tích danh thắng đợt 3, năm 2018,  6 hồ sơ đều đạt tiêu chí thống nhất xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Thúy Liên  DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

  DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

   

  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH

  VIDEO TUYÊN TRUYỀN