Họp xét duyệt hồ sơ khoa học xếp hạng di tích lịch sử cấp Tỉnh đợt 2, năm 2018

16:53 27/11/2018

Chiều ngày 27/11/2018, tại UBND tỉnh Nghệ An, Hội đồng khoa học cấp tỉnh do đồng chí Lê Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch hội đồng chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Lê Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Chủ tịch hội đồng khoa học cấp tỉnh chủ trì cuộc họp

Hội đồng đã xem xét và đi đến thống nhất bỏ phiếu thông qua 7 hồ sơ di tích trình xếp hạng cấp tỉnh đợt 2 năm 2018 đạt 100%.

Các hồ sơ đã được thông qua:

1. Đền thờ Thái tể Nguyễn Công Vinh, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu;

2. Đền Đức Thánh Hai, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương;

3. Phủ Yên Lạc Thượng, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương;

4. Nhà thờ họ Trần Hữu đại tôn, xã Đức Thành, huyện Yên Thành;

5. Nhà thờ họ Nguyễn Đình, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành;

6. Nhà thờ họ Trần Hữu đại tôn, xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu;

7. Nhà thờ và Mộ tổ họ Lê Duy, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh.

Nguyễn Hưng  DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

  DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

   

  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH

  VIDEO TUYÊN TRUYỀN