KỲ HỌP THỨ 2 HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TỈNH XÉT DUYỆT HỒ SƠ XẾP HẠNG NĂM 2021

17:04 23/12/2021

Hôm nay, ngày 20/12/2021, Hội đồng khoa học cấp tỉnh do đồng chí Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch HĐKH chủ trì tổ chức họp đánh giá 5 hồ sơ trình xếp hạng di tích năm 2021. Tham dự cuộc họp có 13/15 thành viên.

Toàn cảnh cuộc họp
Thành viên HĐKH góp ý tại cuộc họp

1. Di tích trình nâng hạng quốc gia:

- Đền Hào Kiệt, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành

2. Di tích trình cấp tỉnh :

- Địa điểm Đình Điện Yên, xã Long Thành, huyện Yên Thành

- Chùa Kẻ Trẹ, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên

- Đền Yên Duệ, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh

- Địa điểm nhà ông Nguyễn Trung Hộ, cơ sở hoạt động của Xứ ủy Trung kì những năm 1930-1931 và 1939-1940, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh.

Đồng chí Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch HĐKH kết luận cuộc họp

Các thành viên đều nhất trí 100% thông qua 05 hồ sơ trình xếp hạng.  DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

  DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

   

  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH

  VIDEO TUYÊN TRUYỀN