Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh nhà thờ họ Nguyễn Gia đại tôn

08:25 07/05/2018

Về tham dự lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh nhà thờ họ Nguyễn Gia đại tôn có các đồng chí Hồ Mậu Thanh – Tỉnh ủy viên, Giám  đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, đồng chí Đặng Minh Năm – Phó trưởng Ban quản lý Di tích Nghệ An, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Chương, các đồng chí lãnh đạo địa phương, con cháu, dâu rể dòng họ Nguyễn Gia đại tôn cùng toàn thể nhân dân và du khách gần xa.

Văn nghệ chào mừng

Nhà thờ họ Nguyễn Gia đại tôn xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương được con cháu dòng họ xây dựng nên để làm nơi thờ vị thủy tổ và hậu duệ của dòng họ trong đó có nhiều người có công với dân, với nước như: Thọ Sơn bá Nguyễn Gia Mưu; Mậu Tài bá Nguyễn Gia Tuế; Phấn lực tướng quân hiệu lệnh ty tráng sỹ Nguyễn Gia Bùi; Trì uy tướng quân phi kỵ úy Nguyễn Gia Trừu. Trong thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ con cháu họ Nguyễn Gia cũng hăng hái ra trận với 111 người trong đó có 19 liệt sỹ. Đặc biệt, có những người lập được nhiều chiến công được Nhà nước ghi nhận tặng bằng tổ quốc ghi công như: Nguyễn Gia Cẩm, Nguyễn Gia Hòa, Nguyễn Gia Dật và tặng bằng có công với nước như: Nguyễn Gia Danh, Nguyễn Gia Hùng, Nguyễn Gia Hóa, Nguyễn Thị Thơi…. Với tinh thần thượng võ và lòng trung quân ái quốc của các thế hệ cha ông họ Nguyễn Gia mãi mãi là tấm gương sáng cho con cháu hôm nay và mai sau noi theo.

Đại diện lãnh đạo Ban quản lý Di tích công bố Quyết định

Trong những năm qua được sự quan tâm của nhà nước và chính quyền địa phương cùng con cháu dòng họ Nguyễn Gia di tích nhà thờ họ Nguyễn Gia đại tôn đã được  bảo vệ và phát huy giá trị rất tốt. Để khẳng định những giá trị lịch sử và văn hóa, khoa học nghệ thuật tại di tích ngày UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 6424/QĐ.UBND về việc xếp hạng di tích nhà thờ họ Nguyễn Gia đại tôn, xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An là di tích Lịch sử cấp tỉnh. Đây là niềm vinh dự, tự hào của con cháu dòng họ Nguyễn Gia đồng thời cũng là trách nhiệm trong việc tiếp tục bảo vệ và phát huy giá trị di tích trong thời gian tiếp theo.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An trao bằng xếp hạng

Nguyễn Hưng  DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

  DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

   

  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH

  VIDEO TUYÊN TRUYỀN