TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM KÊ DI SẢN PHI VẬT THỂ NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲNH LƯU.

19:25 22/06/2020

Hôm nay, ngày 22/6/2020 Ban quản Lý Di tích Nghệ An phối hợp với Phòng VHTT và Trung tâm VHTT-TT huyện Quỳnh Lưu họp triển khai nhiệm vụ kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn theo nội dung Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh về kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-2020.

Về phía Ban quản lý Di tích Nghệ An có đồng chí Hoàng Thị Khánh – Phó Tưởng Ban quản lý Di tích Nghệ An cùng các thành viên của đoàn. Về phía huyện Quỳnh Lưu có đồng chí Hoàng Phú – Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin  huyện Quỳnh Lưu cùng cán bộ phòng VHTT và Trung tâm VHTT – TT huyện.

Công tác triển khai kiểm kê khoa học di sản văn hóa phi vật thể được tiến hành tại 363xã, thị trấn của huyện Quỳnh Lưu với 7 loại hình di sản văn hóa phi vật thể theo Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đoàn kiểm kê sẽ khảo sát điền dã, phỏng vấn, ghi chép, ghi âm, chụp ảnh, quay phim để thu thập thông tin và tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể.Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả kiểm kê sơ bộ và thông báo với cộng đồng địa phương. Lập danh mục di sản văn hóa phi vật thể để quản lý, nghiên cứu lựa chọn di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu để lập hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nguyễn Hưng  DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

  DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

   

  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH

  VIDEO TUYÊN TRUYỀN