TRƯNG BÀY ONLINE: THEO DẤU CHÂN NGƯỜI TRÊN QUÊ HƯƠNG NGHỆ AN

10:00 05/06/2021

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021), kỷ niệm 64 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất (14/6/1957-14/6/2021) và hướng tới kỷ niệm 60 năm Bác về thăm quê lần thứ hai (06/12/1961-06/12/2021), Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An giới thiệu tới quý vị bộ trưng bày online “ Theo dấu chân Người trên quê hương Nghệ An”.

Trưng bày giới thiệu đến công chúng những hình ảnh, tư liệu về các di tích, địa điểm gắn liền với tuổi thơ của Người và ghi dấu sự kiện hai lần Bác Hồ về thăm quê. Bộ trưng bày gồm hai chủ đề:

Chủ đề 1: Các di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương Nghệ An

Tiểu đề 1: Các di tích gắn liền với tuổi thơ của Người.

Tiểu đề 2: Các di tích - địa điểm gắn với hai lần Bác Hồ về thăm quê.

Chủ đề 2: Công tác bảo vệ, phát huy hệ thống di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ đề 1: Các di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương Nghệ An

Chủ đề 2: Công tác bảo vệ, phát huy hệ thống di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh  DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

  DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

   

  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH

  VIDEO TUYÊN TRUYỀN