LÁ QUỐC KỲ ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM QUANG PHỤC HỘI

15:17 25/04/2024

Sau khi rời khỏi Nhật thì Phan Bội Châu và các nhân sĩ Duy Tân lựa chọn địa bàn Trung Quốc để trù định kế hoạch. Sau đó cụ Phan có về Xiêm lập Trại Cày Bạn Thầm gây dựng cơ sở. Cụ liên kết với nhân sĩ 3 miền đất nước, xóa bỏ Duy Tân hội lập nên Việt Nam Quang Phục hội vào năm 1912, vẫn tôn Cường Để làm hội chủ.

Việt Nam Quang Phục hội ra đời  tiến hành tổ chức, sắp xếp đội quân cách mạng. Vì vậy, cụ Phan Bội Châu mới định ra quốc kỳ và quân kỳ. Cụ Phan nói:” Đã có quân, tất phải có quân kỳ, có quân kỳ tất phải có quốc kỳ. Nước ta từ trước chỉ có cờ hoàng đế không có quốc kỳ cũng là một sự quái gở”. Hội Việt Nam Quang Phục mới chế định ra quốc kỳ, gọi bằng cờ Ngũ tinh, dạng huy thức dùng bằng Ngũ Liên tinh châu ( Ngũ tinh liên châu là một chùm 5 ngôi sao).

“Nhân vì nước ta có 5 đại bộ ( 5 đại bộ ở đây được hiểu là sĩ, nông, công, thương, binh là những hạng “đồng tâm” cơ bản để làm cách mạng) cho nên dùng thức này để tỏ rõ cái ý 5 đại bộ liên lạc thống nhất. Sắc cờ dùng hoàng địa hồng tinh (hoàng địa hồng tinh nghĩa là nền vàng sao đỏ) làm cờ nước, hồng địa bạch tinh (hồng địa bạch tinh nghĩa là nền vàng sao trắng) để làm cờ quân. Hoàng là biểu thị nhân chủng ta (ý là chỉ giống da vàng), hồng là biểu thị sắc nước ta: Nam phương thuộc hoả, hoả sắc hồng đó vậy.

Quân kỳ sỡ dĩ dùng bạch tinh là tỏ rõ mục đích quân, cốt đánh đổ chính phủ người da trắng”.

Đây là lá quốc kỳ đầu tiên trong lịch sử của nước ta với ý tưởng một nước cộng hoà Việt Nam thống nhất trọn vẹn ở phương Nam. Lá cờ này đã treo tại trụ sở của Việt Nam Quang phục hội ở Quảng Đông Trung Quốc và trong nghĩa quân

" Lá cờ hồn nước có đầu tiên

Nền vàng sao đỏ, năm sao liền

Năm sao toả sáng hình đất nước

Vàng giống ta, đỏ nắng ba miền".

Lệ Thu  DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

  DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

   

  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH

  VIDEO TUYÊN TRUYỀN