Quy trình về di tích danh thắng

Loại văn bản Quy trình về di tích danh thắng
Số / Ký hiệu 18/2012/TT/BVHTTDL
Trích yếu Thông tư quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
Ngày ban hành 2012-12-28
Ngày hết hạn
Người ký Hoàng Anh Tuấn
Chức vụ Bộ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đính kèm