Quy trình về di tích danh thắng

Loại văn bản Quy trình về di tích danh thắng
Số / Ký hiệu 70/2012/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - Văn hóa, danh lam thắng cảnh
Ngày ban hành 2012-09-18
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng chính phủ
Cơ quan ban hành Văn phòng chính phủ
Đính kèm