CÔNG TÁC KIỂM TRA, KHẢO SÁT DI TÍCH TẠI CÁC HUYỆN MIỀN TÂY NGHỆ AN

14:56 28/06/2023

Thực hiện dự án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, ngày 17/6/2023, Phòng Quản lý Di sản, Ban quản lý Di tích tỉnh đã phối hợp với các huyện Quỳ Châu, Quế Phong thực hiện kiểm tra, khảo sát chống xuống cấp các di tích có giá trị tiêu biểu trên địa bàn.

Trong quá trình kiểm tra, khảo sát đoàn đã có những đánh giá chi tiết, khách quan việc xuống cấp của các di tích, đồng thời thảo luận các phương án chống xuống cấp phù hợp cho các di tích.

Dưới đây là một số hình ảnh của đoàn khảo sát:

Thúy Liên  DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

  DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

  THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

   

  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH

  VIDEO TUYÊN TRUYỀN