Di tích cấp tỉnh, thành phố

Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp Tỉnh nhà thờ họ Phan Văn, chi ba, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành. Đây là một niềm vinh dự không chỉ đối với con cháu dòng họ mà còn là niềm tự hòa của xãHoa Thành nói riêng, huyện Yên Thành nói chung.

Thời gian lễ hội diễn ra từ ngày 07 đến ngày 09/2/2018 (tức các ngày 20, 21, 22 tháng Giêng âm lịch). Lễ hội có hai phần gồm phần lễ tâm linh và phần hội. Phần lễ có lễ khai quang, lễ yết cáo, lễ đại tế và lễ tạ. Phần hội gồm chương trình văn nghệ chào mừng, khai...

Ngày 01/2/2018, đã diễn ra hai buổi lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh: đền Đạu, xã Diễn Cát, huyện huyện Diễn Châu và nhà thờ họ Nguyễn Bá, chi II, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc.

Ngày 21/01/2018, UBND huyện Yên Thành phối hợp với UBND xã Văn Thành và dòng họ Lê Trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà thờ họ Lê Trọng, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành.

Ngày 1 tháng 1 năm 2018, Sở Văn hóa và Thể thao, Ban quản lý Di tích, Đảng Uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Diễn Kỷ long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích Lịch sử cấp tỉnh Nhà thờ họ Trương Đặng Công xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu.

Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp Tỉnh nhà thờ họ Hoàng Nghĩa

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH

VIDEO TUYÊN TRUYỀN